Arnavutköy Osgb

Bayrampaşa Osgb
26 Ekim 2017
Esenyurt Osgb
30 Ekim 2017

Arnavutköy Osgb

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi denilen ve bünyesinde birden fazla iş sağlığı güvenliği uzmanı bulunduran kurumlar tarafından verilen bir hizmettir. Bu hizmet aynı zamanda yasada belirtilen şartları taşıyan işletmeler için de zorunludur. Osgb denilen bu hizmet kurumlarında aynı zamanda işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi de vardır. Verdikleri hizmetleri işyeri hekimi ile birlikte verirler ve işletmeler için gerekli olan yasal dokümanları oluşturarak takibini de yaparlar. Dolayısı ile hem yasal bir hizmet veren firma hem de bir danışmanlık firması olarak çalışırlar.

Arnavutköy’de Osgb Hizmeti

Arnavutköy Osgb

Arnavutköy osgb hizmetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölgedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı yasa ve yönetmeliklere göre belirli bir işçi sayısının üzerinde işçi çalıştıran veya beden gücüne bağlı olarak faaliyet yürüten işletmelerde bu hizmetlerin ortak sağlık güvenlik birimleri kurumlarından alınması zorunludur. Hizmet alınırken öncelikli olarak bu bölgedeki işletmelerin risk analizi yapılır. Risk analizi bir yandan tehlike sınıfını belirlerken bir yandan da acil durum eylem planı yapılmasını sağlar. İstanbul Osgb firmalarının tamamı bu bölgeye hizmet vermektedir.

Verilen Eğitimler ve Yapılan Tatbikatlar

Arnavutköy işyeri hekimi iş güvenliği hizmeti verilirken öncelikli olarak işletmelerde bu konudaki bilinç artırılmalıdır. Tatbikat ve uygulamalı eğitimler bu anlamda oldukça etkilidir. Hem iş güvenliği uzmanları hem de işyeri hekimi tarafından işletmelere bazı eğitimler verilir. Bu eğitimlerin başında da Arnavutköy ilk yardım eğitimi gelmektedir. Eğitim içeriği acil durumlarda yaralıya nasıl müdahale edileceği ile ilgilidir. Sonrasında tüm çalışanlar ile birlikte yapılan eğitimlerden biri de Arnavutköy yangın eğitimi olarak da bilinen yangın tatbikatıdır. Tatbikat sırasında varsa yangın merdiveni kullanılmalıdır.

Arnavutköy iş güvenliği hizmetleri veren ortak sağlık güvenlik birimlerinden birisi de tek merkez osgb’dir. Tek merkez OSGB merkezi İstanbul’da olan ve İstanbul’un tüm ilçelerinde de hizmet veren kurumsal bir firmadır. Firmada çalışan iş güvenliği uzmanları gerekli dokümantasyon işlemlerini takip etmektedir. Firmaya bağlı olarak hizmet veren İşyeri hekimleri ise gerekli eğitim işlerini organize ederler. Tek Merkez OSGB Firma yetkililerine web sitesi yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Arnavutköy Osgb, Arnavutköy İş Güvenliği, Arnavutköy İşyeri Hekimi, Arnavutköy Yangın Eğitimi, Arnavutköy Risk Değerlendirme, Arnavutköy Yüksekte Çalışma, Arnavutköy TMGD, Arnavutköy OSGB İşlemleri  ile ilgili detaylı bilgi almak için Tek Merkez OSGB uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.