İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi; trafik kazası, yaralanma ya da kalp krizi gibi ağır ve ciddi hastalıklar sonucunda hasta ya da yaralı kişiye yapılacak ilk müdahalenin nasıl olması gerektiği ile ilgili tüm teknik uygulamaları kapsamaktadır. İlk yardım nedir? İlk yardım; sağlık görevlileri olay yerine gelinceye kadar çevredeki ilk yardım eğitimi alan kişilerin hasta ya da yaralıyı hayatta tutabilmek adına yaptığı tüm uygulamaları ifade eder. İlk yardım bu açıdan oldukça büyük bir önem taşır. İş yerlerinde yönetmelik gereği ilk yardım eğitimi almak zorunludur. Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan her 10 kişi için 1 personel, tehlikeli iş yerlerinde çalışan her 15 kişi için 1 personel ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışan her 20 kişi için 1 personel temel ilk yardım sertifikası eğitimi almış olması yasal bir yükümlülüktür. İlk yardım sertifikası nasıl alınır? Tek Merkez firması ile iletişime geçerek ilk yardım sertifikası alabilmeniz mümkündür.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Yönetmeliği Kapsamı Nedir?

İlk yardım sınavları Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. İlk yardım eğitimi sonucunda alınmış sertifikaların geçerlilik süresi ise 3 yıldır. İlk yardım eğitimi; yaralanmalar, kazalar, kalp krizi, hayvan ısırıkları, beyin travmaları, kırıklar, sıcak çarpmaları, yanık, donma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler ve boğulmalar gibi vakalarda nasıl ilk yardım uygulamaları yapılacağı öğretilir.

İlk Yardımcı Mevzuatı

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;

  1. c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TL idari para cezası verilir.

Tek Merkez OSGB

İlk Yardım Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]