İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliğinin önemi, iş yerindeki çalışma şartlarının değerlendirilmesini kapsar. Sorunun tespitinin yapılmasından sonra çözüm odaklı işlemin hayata geçirilmesi hem iş veren hem de personel için sağlıklı çalışma ortamlarının hazırlanmasını sağlayacaktır. İş güvenliği bölümü, özellikle son yıllarda bu sağlıklı iş ortamlarının kurulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Mesleki sorunlar ya da sağlık sorunlarının en aza indirilmesi İş güvenliği nedir? Sorusuna cevap oluşturacak niteliktedir. İş veren çalışanlarının bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini ve farkındalıklarının artırılması adına personeline eğitim vermek zorundadır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan OSGB’ ler eğitim konusunda firmalara hizmet vermektedir. Eğitimin zorunluluğu kanun ve yönetmeliklerde ele alınmıştır. iş güvenliğinin amacı, ağır iş yapan tehlikeli sınıflar başta olmak üzere personellerin iş güvenliği eğitimi ile ilgili mesleki eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim önemli ve titiz bir şekilde, firmanın tehlike sınıfı değerlendirilerek verilmelidir. Eğitim konusunda ise konusunda uzman eğitici olan, İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmelidir. Personellerin hem işteki fiziki ortamı değerlendirileceği gibi personelin sağlık kontrolleri de önemlidir. İşyeri Hekimi, özellikle işe yeni başlayacak olan personelin sağlık kontrollerinden sorumludur. Oluşabilecek mesleki hastalıklar konusu da iş güvenliği içinde değerlendirilecektir. Eğitim alan kişiler çalıştıkları sektörün riskleri hakkında da bilgi sahibi olacağı için riskleri en aza indirmek adına koordineli bir şekilde iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. İş güvenliğinin önemi bu noktadan başlayarak işveren, personel ve hizmet alınan OSGB ile sağlanmalıdır.

İş Güvenliği Eğitiminin Önemi

İşletme ziyaretlerinde karşılaşılan risklerin değerlendirilmesi iş güvenliği eğitimi açısından önemlidir. Uzman, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için yer olarak genelde işletme içini seçerek, eğitim vermektedir. Eğitimin ana noktasında kesinlikle iş güvenliğinin önemi vurgulanmaktadır. İşyerinde güvenli ve sağlıklı ortamın sağlanması adına bilgiler verilerek, işletme içinde de işlerin aksamadan devam edilmesi sağlanmaktadır. Genel olarak iş güvenliği kuralları anlatılarak olası risklerden olan yangın, afet ya da iş kazaları gibi durumlar hakkında personelin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sonrasında yapılacak olan ölçme ve değerlendirme ile tekrar eğitimin üzerinden geçilerek eksiklikler tespit edilmeye çalışılır. Eğitim alan personel firma içinde de daha çok verimli olacaktır.

Tek Merkez OSGB

İş Güvenliği ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]