İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek için OSGB’lerde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen ve yetkilendirilen hekimlere verilen addır. İşyeri hekimliği yönetmeliği tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde personellerin sağlığını tehdit eden durumları önlemek ve personelleri tedavi etmek amacı ile her işyerinde iş yeri hekimi bulunmak zorundadır. Personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından iş yeri hekimliği oldukça önemli bir kavramdır. İstanbul iş yeri hekimi ve işyeri hekimliği için Tek Merkez firmasına başvurabilirsiniz.

İş Yeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyerindeki tüm çalışma ortamının ve personel sağlığının gözetimi ile ilgili danışmanlık yapan işyeri hekimi, soyunma odası, duş ve tuvaletler, kantin ile yemekhane gibi alanların bakımı ile temizliğini denetler ve gerekli gördüğü durumlarda çeşitli önerilerde bulunabilir. İşyeri hekimi; iş sağlığı, toplu koruma yöntemleri, hijyen gibi konularda eğitim verebilir ve önerilerde bulunabilir. İş yerinde risk değerlendirme faaliyetlerinde aktif görev alır. İş yerinde personel sağlığına zararlı risklerin değerlendirmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yönetmeliğe göre yapılması gereken sağlık muayenelerini uygular. Gece personelleri de dahil olmak üzere tüm çalışanların sağlık gözetimlerini yapar. İş yerinde yapılan faaliyetlerin ergonomik ve psikososyal tehlikelerini tespit ederek, çalışma ortamının uygunluğunu ölçen analizler yapar. İşyeri ortamının sağlığa herhangi bir riski bulunuyorsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak, gerekli ortam ölçümlerinin yapılmasını talep eder ve değerlendirme yapar. İşyerinde bulaşıcı hastalıkların denetimi için hastalıkların yayılmasını önlemek ve bağışıklığı arttırmak için portör taramaları gibi faaliyetler gerçekleştirir. İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapar. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu oluşturur. Hijyen ve sağlık gibi konularda personelleri bilgilendirme görevi bulunur. İş kazaları, meslek hastalıkları ve maruziyetlerin azalması ve önlenmesi amacı ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirir.

Bunun yanı sıra iş yeri hekimi; işe giriş muayeneleri yapar. Personellerin periyodik muayenelerini gerçekleştirir. İş yeri hekimi, gözetimler, kontroller, önlemler, yapılan faaliyetler, riskler, tespitler ve sağlık eğitimleri ile ilgili tüm çalışmaları rapor haline getirmek ve tüm belgeleri kayıt altına alarak arşivlemek ile yükümlüdür.

Tek Merkez OSGB

İşyeri Hekimi ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]