İşyeri İç Yönetmelik

İşyeri İç Yönetmelik

İşyeri İç Yönetmelik

İş yeri yönetmelikleri; işin yapılma biçimi, genel ve özel çalışma şartları, personelin uyması gereken disiplin kuralları, sağlık ve güvenlik tedbirleri, personel ve iş verenin hak, yükümlülük, yetki, sorumluluk ve borçlarını kapsayan düzenleyici kuralların tamamını ifade eder. İş yeri kuralları nelerdir sorusunun yanıtı olan iş yeri yönetmelikleri, titizlikle ve kurallarına uygun bir biçimde hazırlanmalıdır. İç yönetmelik örneği incelenerek, iç yönetmelik el kitapçığı hazırlanabilir. İşyeri iç yönetmeliği kim tarafından hazırlanır? Bu yönetmelik, iş güvenliği uzmanlarının önerdiği biçimde iş veren tarafından hazırlanır. Fakat bu yönetmeliğin hazırlanabilmesi için iş verenin profesyonel danışmanlık hizmeti alması gereklidir. Tek Merkez şirketi, tüm kurumsal danışmanlık hizmetleri için iş verenlerin yanında yer alır.

İşyeri İç Yönetmelikleri Nasıl Hazırlanır?

İç yönetmelik el kitapçıkları; iş yerinde yapılan faaliyetlerde kullanılan teçhizat, ekipman, makine ve araçların personellerin güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde, işçiler tarafından kullanılması için hazırlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri paralelinde hazırlanan iç yönetmelikler; iş kazası riskleri, meslek hastalıkları ve ihmallerden doğabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için iş güvenliği tüzüğüne göre hazırlanır.

İşyeri iç yönetmeliklerin temel amacı; çalışan personellerin ve idari kadronun İş Güvenliği, İşçi Sağlığı yönetmelikleri ve yasal mevzuatı kapsamında iş yerinde verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak, üretimi arttırmak ve toplam kaliteyi yükselterek işveren ve işçi haklarını korumaktadır.

İşyeri iç yönetmelikleri; tehlikeli durumların tespiti ve önlemlerinin belirlenmesini kapsamalıdır. Risk analizi iç yönetmelikte mutlaka yer almalıdır. İş süreci ve makine ile ekipmanların çalışma talimatı, prosedür bakım kayıtlarının belirlenmesi iç yönetmelikte bulunmalıdır. Basınçlı kaplara dair talimatlar, kaldırma araçları ile ilgili talimatlar, iç ortam ölçümleri ile ilgili talimatlar yine işyeri iç yönetmeliklerinde yer alması gereken başlıca konulardır. Bunun yanı sıra işletme satın alma politikası, depolama kuralları, araç ve yol kullanım kuralları, personellerin periyodik muayeneleri ve sağlık taramaları ile ilgili hususlar, sağlık raporları yönetmelikte bulunması gereken konulardandır. Bakım onarım işleri, personelin kişisel koruyucu donanım kullanması, acil durum eylem planları yine iç yönetmelik tüzüğünde yer almalıdır.

Tek Merkez OSGB

İşyeri İç Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]