Mesleki Teknik Eğitimler

Mesleki Teknik Eğitimler

Mesleki Teknik Eğitimler

Mesleki Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışan personellerin, Bakanlık tarafından çalıştıkları iş kollarına göre Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şartı getirilmiştir. Denetimler sonucunda personele ait bu belgenin eksikliği para cezaları gibi yaptırımları beraberinde getireceği için, dikkat edilmesi ve önem verilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Mesleki eğitim, kişinin o iş konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Bu durumda da kişi o işi yapabilir durumdadır ve eğitim sonrasında bunun belgelenmesi istenmektedir. İş verenlerin sorumluluğunda olan eğitim konuları hakkında hizmet alacağınız OSGB’ miz gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Hemen her sektöre ait eğitim verecek yetkiye ve donanıma sahiptir. İş Güvenliği açısından önemli bir konu olan mesleki eğitim, konusunda deneyimli ve eğitici kimliği bulunan İş Güvenliği Uzmanı tarafından da verilebilmektedir. Mesleki teknik eğitim konusunda sağlık açısından yeterlilik durumunun tespiti de İşyeri Hekimliği tarafından yapılmaktadır. Çok tehlikeli sınıflarda kullanılan özel alet ve teçhizatın kullanılması açısından herhangi bir sağlık açısından engel teşkil edecek durumların tespiti de son derece mühimdir. Mesleki teknik eğitim yönetmeliği eğitim içerisinde dahil edilen konuları içeren dersleri veren kuruluşların düzenlenmesine ilişkindir.

Mesleki Eğitimin Önemi

İş kazaları risklerin ve olası durumların önüne geçilebilmesi için eğitim konusu üzerine düşülmesi gerekmektedir. Makine, Metal, İnşaat, Kimya, Ahşap, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Matbaa, Tekstil gibi iş kollarında çalışanlarının eğitimleri risklerin önüne geçebilmesi adına şarttır; ayrıca yasal zorunluluk da bulunmaktadır. İş kazalarının önüne geçebilmek ve daha sağlıklı iş ortamlarının oluşturulması adına Bakanlık tarafından yapılan çalışmaları ve güncel yönetmelikleri takip etmek işverenin sorumluluğunda olduğu gibi OSGB’ nin de sorumluluğundadır. Mesleki olarak gerekli donanıma sahip personel hem kendisini hem de işletmesini düşünerek hareket edecek bilince kavuşur. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflardaki risk faktörünün her zaman için daha fazla olduğu bir gerçektir. Gün geçtikçe önemini artan iş güvenliği konusuna işyerleri de gerekli özeni göstermelidir. Can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenerek sağlanan bir çalışma ortamı her zaman için idealdir.

Tek Merkez OSGB

Mesleki Teknik Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]