OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

OSGB Nedir ?

OSGB yani bilinen adı ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, özellikle son zamanlarda iş hayatında sağlık ve güvenlik konuları ile gittikçe önem kazanmışlardır. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uyulması gereken kurallar hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile bu kuralları zorunlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda OSGB yönetmeliği diye bilinen bu yönetmeliğe göre birimler; firmalarda yetkilendirilmek üzere, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı görevlerinde bulunulacak kişilerin; niteliklerini, sayısını, görev ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak firmalara atanmasını gerçekleştirmekten sorumludur. OSGB İstanbul ve OSGB Ankara olmak üzere birçok ilde bu hizmetleri alabilir. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu uzmana ve hekime kolaylıkla ulaşma ve hizmet alma imkanı bulabilmektedir. OSGB’ ler ilk kez, 2010 yılında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından 4857 sayılı “İş Kanunu temel alınarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde yetki ve sorumluluk tanımı yapılmıştır. İhtiyaca göre çeşitli güncellemeler de içeren yönetmelik günümüze kadar varlığını koruyan ve artık önemi daha da artan iş güvenliği konusunda ortak bilinç kazandırmayı amaçlamıştır. Bu birimler gelecekte de can ve mal kaybı gibi hayati konularda da önemli rol oynayacaklardır.

OSGB nasıl kurulur? Sorusu bu birimleri kolay bir iş kolu gibi gösterse de aslında büyük sorumlulukları olduğunu da bilmek gerekmektedir. OSGB’ de görev alacak kişilerin de gerekli uzmanlıkta ve gerekli belgelere sahip olması beklenir. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler olarak işbirliği ve koordinasyon konusu oldukça mühimdir. OSGB fiyat listesi de işletmenin tehlike sınıfına ve çalışan personeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Olası iş kazalarının önüne geçmek ve risklerin değerlendirilmesi adına çeşitli raporların hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca personelin eğitimi ve firma yetkililerine sorunların bildirilip çözüm aranması işlemlerindeki her adımda OSGB’ ler bulunmaktadır.  İş güvenliği ve işyeri hekimliği yetkilendirilmiş OSGB’ lerde görev alarak firma içinde yaşanabilecek her türlü tehlikeye ve risk faktörüne karşı önlem almak durumundadır. Firmaya atama işlemleri ise ÇSGB tarafından kayıt ve kontrol altında tutulan İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sistem ile firmanın hangi meslek grubuna ait olduğunu gösteren NACE kodu dahil SGK sicil kodu ile işlem yapılır. Atamadan sonra firmada yetkili kişi yine bu sisteme girerek kurumuna atanmış olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını onaylayarak hizmet almaya başlar. Bu işlemlerin yapılması zorunludur; belgelerin geçerliliği de yine bu kontrol sisteminden geçerek ve denetlenerek tespit edilmektedir.

OSGB Hizmeti

Mevzuata uygun bir şekilde hareket eden OSGB’ ler, firmalar için gerekli belgelerinin düzenlenmesi, defterlerinin onaylanması, personel eğitimlerinin verilmesi gibi birçok konuda firmaya hizmet vermiş olurlar. “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanlarının yetki atamasını gerçekleştirerek görevlendirilmesini sağlar. Ayrıca yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanları mühendis ve teknik elemanlardan seçilmektedir. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır. Bu sınıflar firmaların tehlike sınıflarına ve çalışan sayısına göre işletme görev alabilir. Örneğin en üst sınıf olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çok tehlikeli sınıflar başta olmak üzere tehlikeli ve az tehlikeli sınıf işyerlerinde de görev alabilirler. Yine yönetmelikçe belirtilen işyeri hekiminin görevi de, çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınmasında rol almak ve sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunması yer almaktadır. Sağlık raporlarının oluşturulması ve personelden çeşitli tetkikler isteyerek kontrollerinin sağlanmasından da sorumludur. Bakanlık tarafından belirtilen çalışma sürelerine de dikkat ederek görevlendirmeler yapılmalıdır.

OSGB’ nin görevlendirmiş olduğu kişilerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesinde iletişim konusu da oldukça önemlidir. işveren ve personel arasında da iyi bir iletişimin olması gerekmektedir. Eksikliklerin hemen fark edilip müdahale edilmesi, olası durumlardan kaçınmak için yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi birçok eğitimin verilmesi ve de farkındalık oluşturma adına gerekli çalışmaların yapılması oldukça önemli adımlardır. Mesleki hastalıklar, mesleki kazaların önüne geçebilecek eğitim, ekipman ve destek için işveren sorumludur. Bu yüzden işverenin de üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenir.

OSGB Nedir ile ilgili tüm sorularınızı bize danışabilirsiniz.

Tek Merkez OSGB

OSGB Nedir ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]