Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dökümanı; 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde oluşturulur. Patlamadan korunma dökümanı yönetmeliği kapsamında hazırlanan bu belge, işverenin yükümlülükleri arasındadır. “MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” Patlamadan korunma dökümanı hazırlama zorunluluğu bu maddede açık bir biçimde belirtilmiştir. Peki patlamadan korunma dökümanı kim hazırlar? Bu belgeyi, iş güvenliği uzmanının önerileri ile işveren hazırlamaktadır. İş güvenliği danışmanlığından hazırlanan patlamadan korunma dökümanı ve diğer iş sağlığı ve güvenliği için tüm sorunlarınız Tek Merkez’de çözülür.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nasıl Hazırlanır?

Patlamadan korunma dökümanı hazırlanmadan önce bir süreç planı yapılmalıdır. Bu süreç çeşitli aşamalardan oluşur. İlk aşama patlama risklerinin tespit edilmesidir. Daha sonra patlama risklerinin değerlendirilmesi aşaması gelir. Tehlikeli alan sınıflandırması ve hesaplamasından sonra, tehlikeli alandaki ihtiyaçların tespiti gelir. Çalışma ortamı durumu ve cihazların uygunluk kontrolü yapılır. Son aşamada patlama riskine karşı alınacak tedbirler belirlenir.

Patlamadan korunma dökümanında; proses koşulları, kimyasal maddelerin nitelikleri, patlama riski değerlendirilmesi, tutuşturucu kaynaklar, havalandırma koşulları, tehlikeli bölge sınıflandırılması, elektrik teçhizatının kontrolü, patlayıcı riskleri önleme ve patlamanın etkisinin asgari seviyeye çekilmesi gibi konu başlıkları yer alır.

Örnek Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği

Amaç

Tanımlar

Kapsam Dışı Faaliyetler

Sorumluluklar

İlgili Mevzuat ve Standartlar

 1. Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 2. Patlamanın Kimyası ve Oluşumu
 3. Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar
 4. Ateşleme Kaynakları
 5. Patlamaya Karşı Alınan Önlemler
 6. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
 7. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar
 8. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri
 9. Patlama Riski olan Bölge için Risk Değerlendirmesi
 10. Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında EN 60079-10-1 Metodolojisi
 11. Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında EN 60079-10-2:2009 Standardı
 12. Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü
 13. Toz Katmanı Tehlikesi
 14. Toz Katmanının Sıcak Yüzey Tutuşmasından Dolayı Yangın Riski
 15. Ex Donanımına Yön. “Donanım Koruma Düzeylerini” Kap. Alternatif Risk Değ. Yöntemi
 16. Patlayıcı Ortam Hesapları
 17. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risk. Kor. için Asgari Gerekler
 18. Çalışanların Eğitimi
 19. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni

EK -1 Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi

EK -2 Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı

EK -3 Risk Analizi

EK -4 Tehlikeli Bölge Çizimleri

Tek Merkez OSGB

Patlamadan Korunma Dokümanı ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]