Risk Analizi ve Risk Değerlendirme

Risk Analizi ve Risk Değerlendirme-min

Risk analizi ve risk değerlendirme; iş yerinde oluşabilecek her türlü risk ve tehlikeyi tespit etme ve önleme çalışmalarını ifade eder. Risk değerlendirmesi nedir? Risk analizi; stratejik kararlarda etken olan değişkene dair riskin detaylı olarak tespit edilmesini sağlayan yöntemlerin tümüne denir. Risk değerlendirmesi yöntemleri kullanılarak risk analizi ve risk değerlendirme gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır diye merak edenler için hemen cevap verelim. Bu değerlendirme, iş yerlerindeki ihtiyaç sırasına göre en geç iki, dört ve altı yılda bir kez gerçekleştirilmek zorundadır. Tek Merkez şirketi tarafından risk analizi ve değerlendirmesi uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilir.

Risk Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Risk ve belirsizlik ortamında karar verme, en büyük beklenen değer ölçütü, en büyük olasılık ölçütü, hırs düzeyi ölçütü, riskten kaçan karar verici, modern fayda yaklaşımı, etkin strajiler ve kayıtsızlık eğrileri ölçütü, riske giren karar verici ile riske karşı kayıtsız kalan karar verici risk analizi ve risk değerlendirme yöntemleri arasında yer alır.

Risk analizi yapılmadan önce iş yerindeki bilgi varlıklarının envanteri oluşturulur. Özel bir eleme tekniği kullanılarak tehditler, zayıf noktalar ve bunların oluşturduğu riskler tespit edilir.

Risk sıralaması yapıldıktan sonra öncelikli riskler tespit edilerek, bu risklere karşı hangi tedbirlerin alınacağına karar verilir.

İşletmelerde yapılan yatırımlarda en yüksek sonucun alınması hedeflenir. Risk analizi ve risk değerlendirme işlemi, bilgi güvenliğine yapılacak olan yatırımlar için hayati önem taşır. Risk analizinin gerçekçi bir biçimde yapılması için her aşamada fayda ile maliyet dengesi gözetilmelidir. Böylece risk analizi optimizasyonu yapılmış olur.

Risk analizi ve risk değerlendirme için koruyucu önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Sürecin izlenmesi ve denetlenmesi, konuya uygun bir yöntem seçilmesi gereklidir.

Risk analizi ve risk değerlendirme; tehlike ve risklerin tespit edilmesi, personel için güvenli bir ortam kurulması, iş kazalarının önlenmesi, iş verenin risk ve tehlikeler ile gerçekçi bir biçimde karşı karşıya gelmesi, maddi kayıpların ve personel kayıplarının önlenmesi, kalite ve verimin arttırılması, uluslararası prestij, acil durumlara hazırlıklı olma gibi faydalar sağlar.

Tek Merkez OSGB

Risk Analizi ve Risk Değerlendirme ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]