Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması’nın gereklerini getirmek için tehlikeli madde güvenlik danışmanı eşliğinde bu işlem gerçekleştirilir. TMGD nedir? Tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen, yükleyen, gönderen, dolduran ve boşaltan şirketlerin yaptıkları faaliyetleri insan, çevre ve doğal varlıklara zarar vermeden, güvenli bir biçimde, ilgili anlaşmalar ve mevzuatlar çerçevesinde işletmelere verilen hizmetin genel adıdır. Tmgd insan sağlığına, çevre sağlığına, hayvanlara ve bitkilere zarara yol açma tehlikesi bulunan tehlikeli maddelerin zararlarını önlemek amacını taşır. Tek Merkez şirketi sayesinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı alabilir ve yasal yükümlülüklerinizi rahat bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın Görev ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Danışmanın asıl amacı ve yükümlüğü, iş verenin gözetimi altında, tehlikeli madde güvenliğini sağlamak amacı ile en uygun araç ve faaliyetleri belirlemektir. Bu araçların kullanılarak faaliyetleri gerçekleştirme amacını taşır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı; uluslararası anlaşma ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol eder ve işverene uluslararası anlaşmaya göre tehlikeli maddelerin taşınması konusunda öneriler verir. İşletmenin tehlikeli madde taşıması ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlar ve elektronik ortamda işverene ibraz eder. Yıllık faaliyet raporunda; tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve nitelikleri, toplam miktarları, işletmede oluşan kaza raporları, tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığı, muafiyet çerçevesinde herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, eğer taşınmışsa maddenin sınıfı ve miktarı, danışmanın ek güvenlik değerlendirmesi yer alır.

Taşınacak tehlikeli maddelerin tespit edilmesi, maddelerin ADR’ye uygunluğunun belirlenmesi tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamına girmektedir. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınmasında kullandığı taşıma araçları satın alınırken danışmanın önerileri dikkate alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması, gönderilmesi, yüklenmesi ve boşaltılması aşamalarında kullanılan ekipmanların kontrolü danışman tarafından yapılır.

Tehlikeli maddeler ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve uluslararası kurallarda yapılan değişiklikler hakkında  tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı devreye girer. İlgili değişiklikler hakkında danışman, işletme sahibini ve ilgili personelleri bilgilendirmek ile yükümlüdür. Olası iş kazalarına karşı danışman gerekli tedbirleri almalı ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Tek Merkez OSGB

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]