Kimyasal Maruziyet Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasal Maruziyet Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasallarla çalışmalarda iş güvenliği, çalışan personelin olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi adına oldukça önemlidir. İşletmelerde özellikle kimyasal sanayide, üretilen kimyasal maddelerle çalışan personel sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar mevzuatlarda belirtilmiştir. Mevzuatlara uygun şekilde çalışılması ve eğitimlerin verilmesi bir zorunluluktur. OSGB olarak, risk analizlerinin yapılması ve mevzuata uygun şekilde hareket edilmesi konusunda işletmelere gereken hizmeti sunuyoruz. Firmanın iş güvenliği, çevre ve sağlık açısından değerlendirilerek hem İş Güvenliği Uzmanı hem de İşyeri Hekimliği personel ve yöneticiler de dahi olmak üzere,  işletme içinde olası meydana gelecek sağlık sorunları, çevresel sorunlar gibi noktalarda bilgilendirici ve yönlendirici olmalıdır. Kimyasallarla çalışmalarda iş güvenliği ilk adımı personele, kimyasal maddelerle çalışma eğitimi verilerek, kullandıkları kimyasalların sağlık ve güvenlik aşamaları konusunda bilinçlendirme yapmaktır. Kimyasallarla çalışma kuralları işletmenin içinde ve dışında bir dizi önlemi de içinde barındırmaktadır. Tehlikeli kimyasalların sembolleri mutlaka maddelerin üzerinde yazıldığı şekilde dikkate alınarak işlem görmelidir. Olası zararlar minimize edilerek risk faktörlerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimyasal Maruziyet Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasallarla Çalışma Talimatı

İşletme içinde sahip olunması gereken farkındalığın sağlanması aşamasında, iş güvenliği uzmanı ve işletme sahibi uyulması gereken talimatlar hazırlanmalıdır. Kimyasallarla çalışmalarda iş güvenliği, eğitim içeriğinde; kimyasalın ne gibi zararlarının olabileceğinden, tehlikeli maddelerden, kimyasalların vücuda giriş yollarından ve olası risklerden mutlaka bahsedilmelidir. Kimyasal madde solunum, deri ve sindirim yolu ile vücuda girişi sağlanacağı için buna uygun ekipmanın sağlanması ve koruma yollarının düzenlenmesi şarttır. Kişisel koruyucu donanımların yerinde ve dikkatli bir şekilde kullanılması olası sağlık risklerin önüne geçebilecektir. Bu maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması ve işlem görmesi aşamaları güvenli bir şekilde sağlanmalıdır. Firmada bilgilendirme, eğitim ve ikaz levhaları güvenli ortamın oluşturulması açısından hayati öneme sahiptir. Eğitim de bu bilinçte verilerek gerekli denetimlerin ve kontrollerin sağlanması hedeflenmektedir. Acil durum gerektiren, müdahale ekiplerinin kurulması da eğitimin önemli bir kısmıdır.

Tek Merkez OSGB

Kimyasal Maruziyet Güvenli Çalışma Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]